ที่ตั้งเขาค้อทะเลหมอก

  • บ้านสิมารักษ์ เลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน สาย 2196 (สะเดาะพงศ์-แค้มสน) บริเวณหลัก กม.ที่ 21 จุดชมวิวเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนัย สังเกตุเสาสัญญาณโทรศัพท์ขนาดใหญ่ 2 ต้น DTAC GSM
  • อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ โรงพยาบาลเขาค้อ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาค้อประมาณ 1 กิโลเมตร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รีสอร์ท 081-3247291 087-2083926 081-8886927 (fax) 056-728278
คุณโจ๊ก 087-2083926 คุณมาโนช 081 - 8886927 คุณพุธสดี 089- 6411222 ที่บ้านพัก 056-713133

บรรยากาศสุดสวยแบบเหนือคำบรรยายครับ
ห้องสัมมนา เวที อุปกรณ์ครบครัน
แนะนำไร่กำนันจุล ของฝากจากเขาค้อ , กาแฟสดเขาค้อ ผ่านมาอย่าลืมแวะ ,จักรยานเช่าขับบนทุ่งแสลงหลวง
จุดชมวิวภูทับเบิก, ชมบรรยากาศภายในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ชมที่พักในเขาค้อ ที่พักภูทับเบิก
บ้านไร่ดอกจำปี
บ้านพักภูทับเบิก
เขาค้อคันทรี่โฮม
เขาค้อทะเลหมอก
เนินเขาค้อรีสอร์ท
บ้านไร่จันทร์แรม